Kontakt

TEMPOLINE SLOVAKIA s.r.o.
Dolné Rudiny 1
010 01 Žilina

Tel: 0911 452 339
Email: info@plotyonline.sk
 

IČO: 36714712
IČ DPH:SK2022294098
spol reg. Okresným súdom Žilina vl.č. 18399/L

 


orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,
Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č. : 041/ 7632 130, fax. č.: 041/ 7632 139

E-mail: za@soi.sk